KOREA หน้าร้อน อ้อนรัก ICN39 6วัน 3คืน

KOREA หน้าร้อน อ้อนรัก ICN39 6วัน 3คืน
ราคา: 13,999 บาท
รหัสสินค้า: ICN39
สถานะสินค้า:
  • วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
  • วันที่สอง กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองอินชอน – HYUNDAI PREMIUM OUTLET - คลองอาร่า - สะพานกระจกใสกิมโป – ย่าน HAENGGUNG-DONG – ป้อมฮวาซอง – FLYING SUWON
  • วันที่สาม วัดวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์- เมืองโซล – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – มหาวิทยาลัยอีฮวา – ย่านอีแด
  • วันที่สี่ ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี -  พระราชวังชางด็อกกุง – วัดโชเกชา – ย่านอินซาดง – ตึกซัมซีกิล - ดิวตี้ ฟรี -  ย่านเมียงดง
  • วันที่ห้า  โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - ย่านฮงแด –พิเศษ!!! .... สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!!    คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ- พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ - ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน - เมืองอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
  • วันที่หก เมืองอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)