เกาหลี ULTRA SUMMER SEOUL 5วัน 3คืน

เกาหลี ULTRA SUMMER SEOUL 5วัน 3คืน
ราคา: 13,888 บาท
รหัสสินค้า: SUMMER
สถานะสินค้า:
  • วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  (กรุงเทพฯ )
  • วันที่สอง สนามบินอินชอน  -    เกาะนามิ  - N Seoul Tower – DDP LED Rose Garden
  • วันที่สาม Bongeunsa Temple - ท่องอาณาจักรล๊อตเต้ (Lotte World + Aquarium) -  ตลาดฮงแด   
  • วันที่สี่ Cosmetic Shop -  ศูนย์โสม -  ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง –
    สวมชุดฮันบกเดินชมหมู่บ้านบุคชอน-  DUTY FREE  -  ช้อปปิ้งเมียงดง 
  • วันที่ห้า ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู -  พลอยอเมทิส  –   Gimpo Outlet  – SUPERMARKET   
เดินทาง พ.ค.-ก.ย. 62