เกาหลี ULTRA MIRACLE KOREA 5วัน 3คืน

เกาหลี ULTRA MIRACLE KOREA 5วัน 3คืน
ราคา: 14,900 บาท
รหัสสินค้า: MIRACLE
สถานะสินค้า:
  • วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  (กรุงเทพฯ )
  • วันที่สอง สนามบินอินชอน  -    Gwangmyeong Cave  -  Anyang Art Park – ไร่สตรอเบอร์รี่   
  • วันที่สาม อิสระสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ทั้งวัน  (รวมบัตร)  - N Seoul Tower   -  ตลาดฮงแด
  • วันที่สี่ Cosmetic Shop  -  ศูนย์โสม -  ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง –
    สวมชุดฮันบกเดินชมพระราชคยองบกกุง  -  DUTY FREE  -  ช้อปปิ้งเมียงดง  
  • วันที่ห้า ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู -  พลอยอเมทิส  –  ชมดอกดอกพ็อดกตบานเกาะยออิโด  – SUPERMARKET
เดินทาง มี.ค.-เม.ย. 62  ราคาเริ่มต้น 14,900