NAGOYA MATSUMOTO FUJI ซุปตาร์ ลิงทั้งเจ็ด 5วัน 3คืน

NAGOYA MATSUMOTO FUJI ซุปตาร์ ลิงทั้งเจ็ด 5วัน 3คืน
ราคา: 23,888 บาท
รหัสสินค้า: XJ87
สถานะสินค้า:
 • วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
 • วันที่สอง สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ - เมืองนาโกย่า – วัดโอสุคันนอน - ช้อปปิ้งย่านโอสุ -
  เมืองมัตสึโมโต้ - ถนนนาคามาชิ
 • วันที่สาม ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านใน) - เมืองนากาโน่ - ชมลิงแช่ออนเซ็น ณ หุบเขาจิโกคุดานิ –
  พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - แช่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปู
 • วันที่สี่ ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท (ไม่รวมค่าอุปกรณ์สกีและเครื่องแต่งกาย) - เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น –
  ทะเลสาบฮามานาโกะ - เมืองนาโกย่า - เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter
  Illumination - ช้อปปิ้งซาคาเอะ
 • วันที่ห้า เมืองนาโกย่า - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ