ฮ่องกง-ดีสนี่ย์แลนด์-กระเช้านองปิง ไหว้พระ 5 วัด4วัน2คืน (นอนฮ่องกง )

ฮ่องกง-ดีสนี่ย์แลนด์-กระเช้านองปิง ไหว้พระ 5 วัด4วัน2คืน   (นอนฮ่องกง )
ราคา: 12,977 บาท
รหัสสินค้า: spg06
สถานะสินค้า:
  • วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) ฮ่องกง อิสระช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลตรวมบัตรกระเช้านองปิง 360                                                                                                                                                                              วัดโป๋หลิน -พระใหญ่ลันเตา - A SYMPHONY OF LIGHTS
  • วันที่สอง เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ - จุดชมวิว วิกตอเรียพีค -วัดฮองฮำ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน- วัดหม่านโหมว                                                                                                                                                                             ร้านจิวเวอรี่ – ร้านหยก - ย่าน Old Town Central 
  • วันที่สาม Disneyland เต็มวัน  (รวมบัตรเครื่องเล่น)
     
  • วันที่สี่  ฮ่องกง-สุวรรณภูมิ
✈️✈️ เดินทาง เม.ย.-ต.ค.6 ✈️✈️  ราคาเริ่มต้น 12,977