พาราไดซ์ ฮ่องกง เซินเจิ้น ดีสนี่ย์แลนด์ 4วัน2คืน

พาราไดซ์ ฮ่องกง เซินเจิ้น ดีสนี่ย์แลนด์ 4วัน2คืน
ราคา: 8,877 บาท
รหัสสินค้า: SPG01
สถานะสินค้า:
  • วันแรก  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง– ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมบัตรค่าเข้าและเครื่องล่น) หรือเปลี่ยนเป็นกระเช้านองปิงก็ได้
  • วันที่สอง เซินเจิ้น –สวนดอกไม้ฮอลแลนด์-วัดกวนอู-ร้านหยก  - ยาบัวหิมะ - ยางพารา–ชมโชว์ม่านน้ำ 3 D                                                                                                                                                                   ตลาดตงเหมิน (เช้า-เที่ยง-เย็น)  พิเศษเมนู เป็ดปักกิ่ง- ไวน์แดง
  • วันที่สาม รีพัลส์เบย์ –หวังต้าเซียน – วัดแม่กวนอิมฮองฮำ-วัดแชกงหมิว– จิวเวอรี่ - ช้อปปิ้งนาธาน-กรุงเทพ
  • วันที่สี่ ฮ่องกง-สุวรรณภูมิ
✈️ ​เดินทาง เม.ย. - ต.ค.62 ✈️  ราคาเริ่มต้น 8,877


 
  •