พารวย พม่า ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน

พารวย พม่า ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน
ราคา: 5,999 บาท
รหัสสินค้า: snack มี.ค.62
สถานะสินค้า:
  • วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ–ย่างก้งุ –วัดบารมี – เจดยี์กาบาเอ(เทร์ินพระธาตุ) – ตลาดสก๊อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-ทานชาบูบุฟเฟต์ซีฟู้ด
  • วันที่สอง พระพทุ ธไสยาสน์เจ้าทตัยี–หงาทัตจี –กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ
เดินทาง
24-25 มี.ค. รับได้ 18 ที่ 
31-1 เม.ย. รับได้ 6 ที่ 
5-6 เม.ย. รับได้ 20 ที่ (6,999)
12-13 เม.ย. รับได้ 20 ที่ (6,999)
20-21 เม.ย. รับได้ 20 ที่ 
27-28 เม.ย. รับได้ 16 ที่ 
1-2 พ.ค. รับได้ 20 ที่ (6,999)
12-13 พ.ค. รับได้ 20 ที่ 
25-26 พ.ค. รับได้ 20 ที่