สุดถูก มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน

สุดถูก มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน
ราคา: 4,999 บาท
รหัสสินค้า: snack พ.ค.62
สถานะสินค้า:
  • วันแรก กรุงเทพฯ – มาเก๊า –จูไห่-ตลาดใต้ดินก๊งเป่ ย- ชมโชว์น ้าพุเต้นระบ า (–/-/เย็นพิเศษ!!! เป่ าฮื้อ+ ไวน์แดง)
  • วันที่สอง หวี่หนี่ -ถนนคู่รัก–เซินเจิ้น -วัดกวนอู– หมู่บ้านฮอลแลนด์+พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น -ร้านบัวหิมะ, ร้านผ้าไหม,
    ร้านหยก–เดินทางสู่จูไห่ (เช้า/กลางวัน/เย็น)
  • วันที่สาม จูไห่– มาเก๊า –โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้แสควร์-วัดเจ้าแม่กวนอิม- ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล                                                                                                                                                                                                                                   – จัตุรัสเซนาโด้– The Parisian Macao - The Venetian -กรุงเทพ ฯ (เช้า/กลางวัน/–)
✈️✈️ เดินทางเดือน พ.ค.-พ.ย. 62   ราคาเริ่มต้น 4,999.-