เวียดนาม ดาลัท 3 วัน 2 คืน

เวียดนาม ดาลัท 3 วัน 2 คืน
ราคา: 8,900 บาท
รหัสสินค้า: มี.ค.62
สถานะสินค้า:
วันแรก กรุงเทพฯ-ดาลัด-นํ้าตกดาลันตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด
วันที่สอง นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน-สวนดอกไม้เมืองหนาว-สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย-Clay Pot Village- ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท
วันที่สาม ดาลัท-หมู่บ้านปักผ้าเอ็กซ์คิวดาลัด-กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62
อัตราค่าบริการ 8,900.-