SHOCK ฮ่องกง-เซินเจิ้น-รวมนองปิง

SHOCK ฮ่องกง-เซินเจิ้น-รวมนองปิง
ราคา: 7,555 บาท
รหัสสินค้า: ธันวาคม
สถานะสินค้า:
ไหว้พระขอพร พ่อแชกง ขอความโชคดี - หวังต้าเซียน ขอสุขภาพแข็งแรง
ขอบุตรที่เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ – แก้เคล็ด แก้ดวง ขึ้นกระเช้านองปิง
หมู่บ้านวัฒนธรรม // Splendid Of China
พิเศษ!!เป็ดปักกิ่ง ไวน์แดง

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง – นองปิง (รวมค่ากระเช้า) – เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอหวู่
วันที่สอง เซินเจิ้น – ร้านหยก – ยาบัวหิมะ – สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ – หมู่บ้านวัฒนธรรม – เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง
วันที่สาม เซินเจิ้น – ฮ่องกง – เจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัสเบย์ – วัดหวังต้าเซียน – ร้านจิวเวลรี่ – วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งถนนนาธาน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่สี่ กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


กำหนดการเดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561
อัตราค่าบริการ 7,555.-