โปรเบาเบา..เซี่ยงไฮ้อี้อู

โปรเบาเบา..เซี่ยงไฮ้อี้อู
ราคา: 10,999 บาท
รหัสสินค้า: XJ760-761
สถานะสินค้า:
 หังโจว เหมาเรือส่วนตัว ล่องชมทะเลสาบซีหูใหม่ และ ซีหูเก่า
 ตลาดค้าส่งอี้อู “ศูนย์รวมสินค้าเบ็ดเตล็ดราคาส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก”
 เซี่ยงไฮ้ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ช้อบปิ้งซินเทียนตี้ ตลาดเถาเป่า Global Harbor


กำหนดการเดินทาง เดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 2561