ไปไหว้พระ ไปเติมบุญ ไปแก้กรรม ไปเสริมดวงภาคเหนือ

ไปไหว้พระ ไปเติมบุญ ไปแก้กรรม ไปเสริมดวงภาคเหนือ
ราคา: 3,999 บาท
รหัสสินค้า: มี.ค.64
สถานะสินค้า:
27 มีนาคม
เที่ยงคืน ออกเดินทางเชียงใหม่ เช้าบริการอาหารกล่อง
08.00 น. ถึงวัดพระบาทปางแฟน ร่วมพิธีตานใช้ ตานแทน หรือพิธีขอขมากรรม
เที่ยง บริการข้าวกล่อง
บ่าย ร่วมพิธีต่อถึงค่ำ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ
เข้าสู่ที่พัก .......
28 มีนาคม
ทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
พระธาตุดอยคำ
วัดลอยเคราะห์
วัดดวงดี
วัดดับภัย
ทานเที่ยง
วัดพระนอนขอนตาล บริจาคโลงศพ
เดินทางกลับ กทม