ฮ่องกงพลิกชะตา 4วัน2คืน

ฮ่องกงพลิกชะตา 4วัน2คืน
ราคา: 13,999 บาท
รหัสสินค้า: พลิกชะตา
สถานะสินค้า:
 • นอนฮ่องกง รร. Best Grand Hotel
 • บินตรงโดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์
 • ไหว้พระขอพรเปลี่ยนดวงจากร้านเป็นดี จากดีให้ยิ่งดี พาไหว้ครบทุกจุด เห็นผลมาหลายท่าน
 • พระคเณศ
 • วัดนาจา
 • พ่อกวนอู
 • แม่ทับทิม
 • วัดวังดอกบัว
 • วัดแชกง
 • วัดแม่กวนอิมฮองฮำ
 • วัดปักไท
 • พ่อแชกง
ไม่รวมทิปไกด์ 1,500 บาท