ฮ่องกง ไหว้พระ 8 วัด 4วัน 2 คืน

ฮ่องกง ไหว้พระ  8 วัด 4วัน 2 คืน
ราคา: 10,977 บาท
รหัสสินค้า: spg03
สถานะสินค้า:
  • วันแรก  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – วัดพระพิฆเนศ-วัดแชกงองค์เก่าแก่ – เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ
                 เจ้าแม่กวนอิม รีพัลส์เบย์ Repulse Bay
  • วันที่สอง เจ้าแม่ทับทิม –วัด Pak Tai  -จิวเวอร์รี่-ร้านหยก-วัดหลินฟ้า-วัดหวังต้าเซียน-ช๊อปปิ้งซิมซาจุ่ย- SYMPHONY OF LIGHTS
     
  • วันที่สาม อิสระ เลือกซื้อ Option  กระเช้านองปิง / SHOPING CITY GATE หรือ ดิสนีย์แลนด์
  • วันที่สี่ ฮ่องกง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

✈️ ✈️ เดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ✈️ ✈️  ราคาเริ่มต้น 10,977