จอร์แดน

แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
Jordan_6D
Jordan มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปหลายพันปีก่อนคริสตกาล เป็นหมู่บ้านเกิดขึ้นที่เจริโค รัฐฮีบรูว์ และได..
ทัวร์ มหัศจรรย์ จอร์แดน 6 วัน 3 คืน พัก 5 ดาว
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่สอง มาดาบา • เม้าท์เนโบ • ปราสาทเครัคแห่งคูเสด • เมืองอคาบา • ล่องเร..