ลาว

แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
HAPPY LAOS สบายดี หลวงพระบาง
วันแรก กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุพูสี-ตลาดมืด วันที่สอง ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดเชียงทอง-พระ..
JING สิบสองปันนา
วันแรก กรุงเทพฯ - เชียงราย – เชียงของ - บ่อเต็น – บ่อหาน – เชียงรุ้ง วันที่สอง สวนป่าดงดิบ-โชว์นกยู..
ลาว หลวงพระบาง (บินเช้า-กลับเช้า)
ลาว หลวงพระบาง 3วัน2คืน กำหนดการเดินทาง ตุลาคม – ธันวาคม 2561 พระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าแล..
ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4วัน3คืน
กำหนดการเดินทาง กันยายน 2561 – มีนาคม 2562 โดยสายการบิน LAO AIRLINES เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่..
ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง พัก 4 ดาว 3 วัน
วันแรก กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด วันที่สอง ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห่-บ้านผานม-ถํ้..
ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง 3วัน2คืน
กำหนดการเดินทาง ตุลาคม – ธันวาคม 2561 โดยสายการบิน LAO AIRLINES วันแรก กรุงเทพมหานคร – เวียงจันท..
ลาวใต้ ปากเซ น้ำตกคอนพระเพ็ง 3 วัน 2 คืน
สะบายดีลาวใต้ ...มนต์สเน่ห์แห่งเมืองจำปาสัก เยือนเมืองปากเซ / สัมผัสไนแองการ่าเอเชีย”นํ้าตกคอนพะเพ็..
วังเวียง เวียงจันทน์ บลูลากูน 3 วัน 2 คืน
สัมผัสแห่งอารยธรรมล้านซ้าง สัมผัสชีถีชีวิตแห่งซาวลาว สัมผัสความงามแห่งธรรมซาติ โอ้ดอกจำปามาลา งามจริ..
ไหว้พระ 9 วัด หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน
วันแรกของการเดินทาง (1) สนามบินสุวรรณภูมิ – หลวงพระบาง วันที่สองของการเดินทาง (2) หลวงพระบาง วันที..