พม่า

แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
ZRGN04 - (OCT-JAN 2020) พม่า-ย่างกุ้ง-หงสา-สิเรียม-อินทร์แขวน
ZRGN04 - (OCT-JAN 2020) พม่า-ย่างกุ้ง-หงสา-สิเรียม-อินทร์แขวน ..
ZRGN06 (OCT-JAN 2020) - พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน
ZRGN06 (OCT-JAN 2020) - พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน ..
ZRGN09 - (OCT-DEC 2019) ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน
ZRGN09 - (OCT-DEC 2019) ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน ..
ZRGN10 - (JAN-MAR 2020) พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน
ZRGN10 - (JAN-MAR 2020) พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน ..
ZRGN11 - (JAN-MAY 2020) พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน
ZRGN11 - (JAN-MAY 2020) พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน ..
ทัวร์พม่า 5 ดาว
ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน 3วัน 2คืน กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์..
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์
กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พุกาม-ชมทุ่งทะเลเจดีย์ พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกบุ ยางก-ีว..
พท่า Bagan นั่งบอลลูนชมเมือพุกาม
กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์– พุกาม –จุดชมวิวทะเลเจดีย์–เจดีย์บูพญา - โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก นั่งบอลลู..
พม่า 5 มหาบูชาสถาน
กรุงเทพฯ-ย่างก้งุ -หงสาวดี- พระธาตุมุเตา- พระราชวังบุเรงนอง -พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน-พร..
พม่า พินอูลวิน
ตลาดเช้าพินอูลวิน - วัดพระมหาอันตูกานตาร์ - ชมสวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี- มัณฑะเลย์ –อมรปรุะ- สะพานไม้อ..
พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน
กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์–นั่งรถสู่พุกาม – ทะเลเจดีย์–จุดชมวิวทะเลเจดีย - ์โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม มั..
พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน
กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมงิกุน-หมู่บ้านมิ..
พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ 3D2N
พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ 3D2N ..
พม่า สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์
กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ เทพก..
พม่า โปรจัดให้
สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี ชเวดากอง ชเวมอดอร์ อินทร์แขวน เดินทาง ธ.ค.-เม.ย. 63 ..
พม่า ไหว้พระทำบุญ อิ่มใจเบิกบาน
 พม่า ไหว้พระทำบุญ อิ่มใจเบิกบาน MYANMAR ย่างกุ้งสิเรียม 2D1N ราคาเพียง 9,999 ✔พิเศษ : ทาน..
มหัศจรรบ์ มัณฑะเลย์
กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-สกายน์-เจดีย์เก๊ามูดอว์-อังวะ-นั่งรถม้าชมเมือง-สกายน์ฮิลล์ พระราชวังมัณฑะเลย์-พร..
มหัศจรรย์ เมียนม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง
กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – พระนอนตาหวาน –วั ดหงาทัตยี – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – วัด..