พม่า

แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
 อินทร์แขวน พม่า ย่างกุ้ง หงสา 3วัน 2คืน
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ–ย่างก้งุ – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา– พระราชวงับุเรงนอง –พระธาตุ..
DELUXE MYANMAR 3 DAYS
ทัวร์พม่าดีดี !! 3 วัน 2 คืน ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธ..
LIKE MYANMAR 3 DAYS
ทัวร์พม่าดีดี !! 3 วัน 2 คืน ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – พระธาตุมุเตา – เจดีย์กล..
MYANMAR อิ่มใจ 15
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินมิงกาลาดง – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุมุเตาพระราชวังบุเรงนอง – คิ้มปูนแค้..
VINTAGE MYANMAR 3 DAYS
ทัวร์พม่าดีดี !! 3 วัน 2 คืน ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธ..
พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม อินแขวน บินไทยไลอ้อนแอร์
วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน-นั..
พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม บิน DD พักโรงแรม 5 ดาว
โปรแกรมการเดินทาง : เดินทางโดยสายการบินนกแอร์ วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุมุเตา-วังบุเรง..
พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน บิน DD
วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ) ว..
พารวย พม่า ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ–ย่างก้งุ –วัดบารมี – เจดยี์กาบาเอ(เทร์ินพระธาตุ) – ตลาดสก๊อต ..
มหัศจรรย์เมียนมาร์ สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บิน DD
วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง- เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทัน..
ย่างกุ้ง-หงสาฯ-พระธาตุอินทร์แขวน 2 วัน 1 คืน
ทัวร์พม่าดีดี!! 2 วัน 1 คืน ย่างกุ้ง-หงสาฯ-พระธาตุอินทร์แขวน นมัสการ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธ..
ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม 2 วัน 1 คืน
ทัวร์พม่าดีดี!! 2 วัน 1 คืน ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา พิเศษ !!..
ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม 3 วัน 2 คืน
ทัวร์พม่าดีดี !! 3 วัน 2 คืน ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – พระธาตุมุเตา – เจดีย์กล..
ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน
ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา ส..
ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน
ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา สักการะ ..
ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
ทัวร์พม่าดีดี !! 3 วัน 2 คืน ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธ..
ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
ทัวร์พม่าดีดี !! 3 วัน 2 คืน ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธ..