พม่า

แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
ตามรอยไหว้เทพทันใจ 5 องค์ พม่า 2 วัน 1 คืน
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ–ย่างก้งุ –วัดบารมี – เจดีย์กาบาเอ(เทริ์นพระธาตุ) – ตลาดสก๊อต ..
พม่า ไหว้เทพทันใจ 5 องค์ 2D1N
อิ่มบุญ สุขใจ ไหว้พระพม่า (เดินทางกับจุ๋ม) พม่า ไหว้เทพทันใจ 5 องค์ 2D1N  ราคาเริ่มต้น 6,999-..