จีน

แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
คุนหมิง หบุ เขาทรายเปลยี่ นสี หลัวผิง4วัน2คืน
คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ อากาศเย็นสบายตลอดปี หลวั ผงิ ชมความงาม นา้ ตกเกา้ มงั กร หบุ เขาทรายเปลย..
ซัวเถา มรดกโลกบ้านดิน หย่งติ้ง 5วัน4คืน
วันแรก สนามบินดอนเมือง– ซัวเถา - เหมยโจว วันที่สอง เหมยโจว-หย่งติ้ง-บ้านดินฮักกา-หูเหวินฮู่บ้าน..
ซัวเถา ไหว้เจ้าเสริมดวง สะเดาะเคราะห์ 4วัน3คืน
วันแรก สนามบินดอนเมือง – ซัวเถา– สปาน ้าแร่น ้าทะเล วันสอง จางโจว – ศาลเจ้ามังกรเขียว – เมืองแต..
บินตรง ซัวเถา แต้จิ๋ว 5วัน4คืน
วันแรก สนามบินดอนเมือง– ซัวเถา – สักการะพระเจ้าตากสิน วันที่สอง ซัวเถา – เฮียงบูซัว (เจ้าพ่อเสื..