ไต้หวัน

แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
 Taiwan 2GO อาหลี่ซัน 5 วัน 4 คืน
• ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... พร้อมนั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน • ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จั..
COUNTDOWN ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน
• ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ 2019 ชมการจัดแสดงพลุ แสง สี เสียง ของตึกไทเป 101 • ล่องเรือชมความงามทะเ..
COYOTE TAIWAN ต้นตำหรับ 5D3N  BY SL
☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ ☛ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายภาพคู่ต..
HOLIDAYS & NEW YEAR TURKEY 9D6N
จุดเด่น • พัก ระดับ 4-5 ดาว บินตรง • ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีนํ้าเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย • ชมค..
WOW WOW TAIWAN 9999 4D2N BY SL
☛ สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี-อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 ☛ อนุสรณ์สถานเจียงไค..
ตุรกี 10 วัน 7 คืน
-เที่ยวไม่ย้อนเส้นทางเข้าอังการ่า – ออกอีสตันบูล -เที่ยวทั้งที !! ต้องมีเมืองทรอย และอัลทาเลีย...ริ..
ตุรกี 8 วัน 5 คืน
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ •บินตรงสู่ประเทศตุรกี (กรุงอิสตันบูล) วันที่สอง ตุรกี •สนามบินอิสตันบูล• ช..
สายบุญไต้หวัน 4 วัน 3 คืน
วันแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง – เถาหยวน วันที่สอง เถาหยวน – ผูหลี่ – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – ..
ไต้หวัน ขันที อาลีซาน 6D4N By SL
เที่ยวครบสูตร ราคาสบายกระเป๋า - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ - อ..
ไต้หวัน ซุปตาร์... มุ้งมิ้งน่ารัก 4วัน 3คืน
วันแรก กรุงเทพมหานคร –ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน-ไทเป วันที่สอง ไทเป-ขนมพาย..
ไต้หวัน สุดเพลิน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ผิงซี 5 วัน 3 คืน
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา • ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ และซีเหมิน..
ไต้หวัน อาหมวย อาลีซาน 5D3N BY SL
- อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั..
ไต้หวัน อิคคิว 4D2N BY SL
- ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา !! – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ศูนย์ศิลปะ..